На 12 и 13 май 2017г. българските иноватори с интерес към информационните технологии, програмирането, дизайна, мултимедията и маркетинга ще дадат технологичен отговор на възможности и предизвикателства, които ни обкръжават. В София Тех парк ще се проведе #BG10xEU Хакатон по повод 10 години членство на България в ЕС.

 

Инициатори на събитието са Представителството на Европейската комисия в България и Столична община, а Асоциация за развитие на София, Софтуерният университет, Фондация Webit, UPNETIX и Британски съвет в България са в основата на организационния екип.

 

Престижният #BG10xEU Хакатон "10 години България в ЕС" ще се проведе по време и на споделено пространство със Софийския фестивал на науката. В рамките на няколко дни София Тех парк ще бъде иновационния хъб на България. Ще покажем ли, че имаме по-добри кодери от много европейски градове и региони?

 

В хакатона са поканени да участват всички, които имат технически умения, визия за бъдещето, креативни идеи и смелостта да ги защитават и отстояват.

 

Желаещите да участват се регистрират в отбори от минимум 2 и максимум 8 човекa и си носят необходимата им техника (преносим компютър).

 

Предвид правилата за почивните дни срокът за регистрация се удължава до 11 май 2017г.

                                                                                                                              

#BG10xEU Хакатон "10 години България в ЕС" ще се проведе с подкрепата на МОБИЛТЕЛ, МАЙКРОСОФТ и COCA-COLA HBC BULGARIA.

 

Партньори на хакатона са Министерство на образованието и науката, Министерство на икономиката, културни центрове на европейски държави в България, СУ „Св. Климент Охридски" – Факултет по математика и информатика и Стопански факултет, Университет по библиотекознание и информационни технологии, Технически университет - Габрово, Бургаски свободен университет, Русенски университет „Ангел Кънчев", Американски университет в България, ОНТОТЕКСТ, НПО Линкс, Империя онлайн, Фонда на фондовете, Coworking Bansko.

 

Защо #BG10xEU Хакатон "10 години България в ЕС"?
След 10 години членство в Европейския съюз българите продължават да бъдат по-скоро оптимисти, отколкото песимисти."Големите надежди от 2007-ма година се оправдаха за мен", казва жител на Враца, „Усещането да пътуваш без визи, само с лична карта, наистина е неповторимо...", „ЕС получава от нас повече отколкото ние получаваме от ЕС", скептично отговаря жител на София.
„Повече стабилност", „по-добри финансови резултати", „повече оптимизъм", „по-висок икономическият растеж" или „най-бедни сред европейските страни", „усещане за корупция", „огромно изтичане на мозъци", „ нормативно заложена Европа на няколко скорости".

 

#BG10xEU Хакатон няма да работи със сухите и скучни данни, а ще направи така, че те да оживеят.
#BG10xEU Хакатон няма да използва клишета, а ще предлага решения.
#BG10xEU Хакатон няма да анализира успехи и неуспехи, а ще предложи визия за бъдещето.
#BG10xEU Хакатон няма да брои различните скорости в Европа, а ще покаже скоростта на иновациите.         

 

Каква е ТЕМАТА?
Темата на #BG10xEU Хакатон е посветена на 10 годишното членство на България в Европейския съюз. Целта е да бъдат намерени решения на проблеми, които не сме решили досега или такива, които ни очакват през следващите 10 години, но още не сме осъзнали тяхната значимост.
Опитът показва, че всяка иновация си пробива трудно път и отнема време, за да бъде приложена масово. Затова хакатонът ще фокусира вниманието върху решения, които проправят път към бъдещето.

 

Кои са ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА?

• Образованието: Как да се подготвим за образованието на бъдещето? Какви ще са новите професии и необходимите нови умения? Как младите хора да имат достъп до възможностите за обучение и заетост, от които се нуждаят, за да успеят? Как да направим така, че образованието и търсенето на специалисти да бъдат в синхрон? Съществуват още много въпроси, които участниците в хакатона си задават, и може би вече търсят решение.
• Екологична устойчивост: Как да решаваме екологичните предизвикателства? Готови ли сме да дишаме все по-замърсен въздух, особено в големите градове? Как да се отнасяме по-отговорно към природата? Това е само малка част от въпросите, които си задаваме сега, а какви ще бъдат те след 10 години и възможно ли е сега да предложим решения?
• Предизвикай! Кои са предизвикателствата, които ни очакват, но все още не ги осъзнаваме? Не е ли сега времето да ги формулираме? А да търсим решението, от което светът ще се нуждае след 10 години? Бъдещето е на смелите и информирани решения. Едни от партньорите на хакатона ONTOTEXT и Data Science Society предлагат една възможност – създаване на продукт свързан с отворените данни и изграждане на връзка помежду им – участниците ще трябва да направят връзка между няколко отворени сета от публични данни и да се опитат да изградят модел, на база на който да се правят анализи за връзки между лица, организации, локации. Ще бъдат предоставени предварително подготвени сетове от ONTOTEXT. Това е само една възможност, а има толкова много, които зависят вашата креативност.

 

Какво получават победителите:

Първа награда: 10 000 лева
Втора награда: 5 000 лева
Трета награда: 3 000 лева

 

Специални награди:

Ева Майдел, евродепутат и посланик на дигиталните умения и Code Week ще награди двама участници в хакатона с посещение в Брюксел на събития от програмата на Code Week2017г.

 

Отборите имат възможност да представят своите проекти пред партньори на инициативата, които сами ще изберат проект и ще предложат начина, по-който ще го подкрепят.

 

ПРОГРАМА:                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Дейността на отборите ще бъде подкрепяна от ментори.

 

Храна и напитки ще бъдат осигурени на обособени места в залата.

 

 

ЖУРИ

1. Огнян Златев, ръководил на Представителството на ЕК в България
2. Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община
3. Проф. Николай Денков, СУ "Св. Климент Охридски", служебен министър на образованието и науката (януари-май 2017г)

4. Доц. Теодор Седларски, декан на Стопански факултет към СУ, служебен министър на икономиката (януари-май 2017г)
5. Любов Костова, Фестивал на науката, директор на Британски съвет
6. Иван Велков, зам.-председател на СОС
7. Иван Ненков, CEO, Софтуерен университет
8. Пламен Русев, председател, Webit
9. Илияна Захариева, директор „Корпоративни комуникации", МОБИЛТЕЛ
10. Елица Панайотова, координатор "Зелена София"
11. Проф. Румен Николов, председател, Клъстер за иновации в културата
12. Деница Лозанова, програмен директор, Асоциация за развитие на София
13. Юрий Вълковски, изпълнителен директор на фондация "Промяната" (част от мрежата на Reach for Change)
14. Теодора Гандова, НПО Линкс, Отворени данни
15. Мартин Дановски, председател на УС, Фонд на фондовете – фонд мениджър на финансови инструменти в България
16. Радослав Гайдарски, "Империя онлайн"
17. Стоян Митов, основател на платформата ГРАЖДАНИТЕ
18. Enzio Wetzel, директор, Гьоте Институт – България
19. доц. Атанас Семерджиев, Факултет по математика и информатика, СУ „Св. Климент Охридски"
20. Проф. д-р Милен Балтов, Зам.-ректор по НИД и МС, Бургаски свободен университет  
21. доц. д-р Милко Маринов, Факултет "Електроника, електротехника и автоматика", Русенски университет „Ангел Кънчев"

22. Кирил Вълчев, Дарик Радио

23. Любомир Минчев, Главен изпълнителен директор на Телелинк Груп                                                                      

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

• Приложимост на проекта: На кого и по какъв начин помага този проект? Решава ли съществен проблем от практиката? Актуална и приложима ли е темата? Наистина ли някой има реална нужда от този проект?

• Оценка на съдържанието: Полезно и интересно ли е и интерактивно ли е, или дублира вече съществуващи източници? Качествени и достоверни ли са текстовете, илюстрациите и останалите мултимедийни елементи? Авторско ли е съдържанието или е прекопирано от някъде (качественото авторско съдържание се цени повече)?

• Техническо изпълнение: Използвани ли са подходящите технологии по правилен начин? Има ли добра ползваемост, интуитивен потребителски инт

ерфейс и потребителско изживяване? Има ли добра структура, подредба и навигация?
• Презентация и защита: Представен ли е атрактивно и убедително проектът по време на защитата?

 

 

МЕНТОРИ

 

1. Алекс Йочев, Tech Evangelist, Microsoft
Област: софтуер с отворен код, Big Data, DevOps  

 

2. Алиса Терзиевa, СофтУни
Област: C#, Java, JavaScript, PHP

 

3. Ангел Миладинов, СофтУни
Област: C#, Java, JavaScript, PHP
                                                                                                                                   
4. Антония Шаламанова, Green Sofia

Област: зелени политики

 

5. Проф. Даниела Орозова, Бургаски свободен университет
Област: интелигентни системи за обучение; мрежово програмиране;

 

6. Даниел Лидиянов, СофтУни

 Област: C#, Java, JavaScript, PHP

 

7. Деница Маринова, Мрежа Enterprise Europe network
Област: бизнес модели за стартапи и малък бизнес 

 

8. Димана Тотева, СофтУни
Област: C#, Java, JavaScript, PHP

 

9. Димитър Манов, Ontotext
Област: софтуерна архитектура

 

10. Иво Ценов, СофтУни
Област: C#, Java, JavaScript, PHP

 

11. Калин Мутафчиев, старши експерт в дирекция „Наука", МОН
Област: образование

 

12. Петко Анчев, Green Sofia
Област: екологична устойчивост

 

13. Пламен Таркаланов, Ontotext
Област: експерт по обработки на данни

 

14. Севдалина Войнова, Асоциация за развитие на София
Област: образование; инфотейнмънт

 

15. Симона Симеонова, СофтУни

Област: C#, Java, JavaScript, PHP

 

16. Филип Янков, x8academy
Област: софтуерни и хардуерни технологии; изкуствен интелект

 

17. Христо Тодоров, Head of Mobile, Imperia Mobile
Област: мобилни технологии и приложения; бранд мениджмънт

 

Менторите се осигуряват от: МАЙКРОСОФТ, Imperia Mobile, Ontotext, Министерство на образованието и науката, Бургаски свободен университет, Зелена София, Софийски фестивал на науката, Софтуерен университет и Асоциация за развитие на София. 

 

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ!

 

Ако търсите по-голям екип или в отбора ви липсват хора с определени умения, можете на място да  намерите съмишленици или да се включете в друг екип. Допускат се промени в състава на отборите дори и в деня на провеждане на хакатона, но след като предварително сте се регистрирали за участие. Очакваме Ви! 

ИНИЦИАТОРИ:

 

 

 

 

 

МЕДИЕН ПАРТНЬОР:

 

 

ГЕНЕРАЛНИ ПАРТНЬОРИ:

 

 

 

     

 

 

   

 

  


ОРГАНИЗАТОРИ:

 

 

    

Software

 

 

 

 

  

 

 


 

ПАРТНЬОРИ:   

 

 

 

  

 

SU

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IDEAtransp

 

 

 

 

Асоциация за развитие на София

За контакти

тел.: +359 2 952 03 46; +359 2 953 02 46
факс: +359 2 952 66 64
е-майл: fond@sofia-da.eu,

office@ sofia-da.eu

Адрес

бул. Патриарх Евтимий 92
София 1463, България

 

www.sofia-da.eu

     

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

Нагоре