1В периода 19 -22 април представители на европейски градове и региони изучаваха опита на София в областта на публично-частните партньорства в сферата на културата.

Визитата е част от инициативата "Култура за градове и региони", изпълнявана от EUROCITIES, KEA и ERRIN, чрез която Фонда за иновации в културата бе избран за една от 15-те добри европейски практики, в които се провеждат учебни пътувания. Домакин на визитата бе Столична община чрез Асоциация за развитие на София.

 

Идентифицирани добри практики за трансфериране:

 

 Силно изявено споделено лидерство в културните процеси в града: политическа воля, подкрепа и участие от страна на художествения сектор, бизнеса и гражданското общество. Споделена визия и воля за развитие. Важна роля на културата не само сама по себе си (което би могло да доведе до обособяването й и в крайна сметка до известно маргинализиране), а и в основните стратегически документи на града за икономическо развитие (Стратегията за интелигентна специализация) и социално развитие.

 Нетипично за Европа, местната власт има водеща роля в изграждането на взаимоотношения с частния сектор чрез Фонда за иновации, Бизнес съвета към кмета и др. Това води до повече частно участие във финансиране на културни и художествени проекти и процеси, взаимоотношения на доверие и обединяване на ресурси за благото на града и неговите жители и гости. Важен научен урок е работата едновременно с отделни фирми-дарители и с бизнес асоциации, което подпомага достигането до по-голяма аудитория, институционализация на постигнатото.

• Важна роля на организация-посредник - Асоциация за развитие на София - която говори езика и на бизнеса, и на администрацията, и на художествените среди и по такъв начин улеснява процесите на сътрудничество.

• Самият публично-частен Фонд за иновации в културата е най-добра практика, която да бъде трансферирана. Иновативно в него е структурата му на управление, гъвкавостта, подкрепата за рискови начинания и допускане на възможността за неуспех, допускането на индивидуални грантове (недопустими в по-голямата част от участващите градове), както и цялостното позициониране на Фонда като инструмент, насочен към иновациите и бъдещето и променящ статуквото. Тази съвкупност дава възможност на Фонда да постига съществени резултати въпреки относително малкия си бюджет, може би най-важният от които е създаване на общност.

• Усилия на града (общината) за пространствено разпределение на инвестициите в културни и художествени проекти - в различни квартали и общности, независимо от бюджетите на програмите. София полага тези усилия на фона на преобладаващата европейска тенденция за концентриране на инвестициите в “художествени квартали” в градовете, като несъмнено така се дава възможност за повече достъп до културно участие.

• Ангажимент на града (общината) да промотира и полуляризира художествени проекти и събития (чрез реклами на ракети, интернет сайтове и социални медии, електронни бюлетини, подпомагане на достъпа и отразяването в медиите и др.) - огромна помощ за културните оператори, която не се предлага от участващите европейски градове.

 Ангажимент на града (общината) да инвестира в повишаване капацитета на културните оператори чрез Академията за мениджмънт в културата.

• Много вдъхновяващи примери как артистите са източник на иновации: продажбата на билети в консервни кутии от София Филм Фест, с която се стига до нови аудитории; персонажът Музейко, който анимира комуникацията в Музейко; интерактивни и креативни дейности с кирилските букви в Читалнята; новият подход в градските туристически обиколки на Фрий София Тур и много други.

 Ангажимент на града (общината) да използва всяка допълнителна възможност (напр. коктейл), за да промотира социални каузи и насърчи социалната интеграция. 

 

Препоръки към София:

 

• Специфични препоръки към Фонда: да въведе менторство за бенефициентите, голяма част от които са млади организации/артисти с ограничен опит.

• Столична община да учреди постоянен екип с представители на различни дирекции, които да бъдат запознати с подкрепяните проекти и да оказват съдействие за осъществяването им според правомощията на съответната дирекция (пример - община Бирмингам).

• Столична община да улесни процеса на реновиране на пространства-общинска собственост за и чрез култура. Възжможен модел би бил community asset transfer от община Бирмингам.

• Столична община да въведе устойчива система за измерване, набиране на данни и оценка на културни проекти и процеси. Съществуват редица добри европейски примери от различни градове.

• Столична община да разшири партньорствата си в национален мащаб например по отношение на разработване и приемане на национална стратегия за развитие на културата, взаимодействие с университетите (необходимостта е видна например от филмовото училище на Ню Бояна) и др.

• Столична община да се подготви за все по-нарастваща интернационализация и глобализация с проекти и процеси за социално включване, езиков достъп, международен маркетинг, без да се пропуска възможност за участие в европейски и международни проекти и като използва пълноценно членството си в значими европейски мрежи. 

 

Докладът можете на прочетете на:

http://www.cultureforcitiesandregions.eu/culture/resources/Study-visit-10-Sofia-20-22-April-2016-WSWE-A8RL9X

Асоциация за развитие на София

За контакти
е-майл: office@sofia-da.eu

Адрес

бул. Патриарх Евтимий 92
София 1463, България

 

SofiaLab
ул. Сердика 1, ет. 3
София 1000, България

www.sofia-da.eu

     

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

Нагоре