Съвместна сесия на Фонд за иновации в културата с Програма Европа на Столична община по трета Приоритетна област 2015
/приключила сесия/

 

През тази година Програма "Европа" на Столична община провежда експериментална обща сесия по Приоритетна област 3 с Фонда за иновации в културата с цел да насърчи иновациите и прилагане на успешни иновативни практики в София.

 

Тя е насочена към насърчаване на интелигентното и устойчиво градско развитие чрез засилване на иновативни дейности в публичния сектор, осъществени в сътрудничество между граждани, обществени организации и местната власт. Проектните предложения по трета приоритетна област ще могат да се подават и по електронен път, като дейностите ще се управляват съвместно от Програмния съвет на Програма Европа и Управителния съвет на Асоциация за развитие на София.

 

В тази приоритетна област се подкрепят проектни предложения, насочени към:

  • подпомагане приноса на гражданите за разкриване и насочване на иновативния потенциал на столицата – в икономическо, социално и културно измерение;
  • проучване и прилагане на добри европейски практики и техните резултати за иновации в обществения сектор и градското развитие;
  • подкрепа за разработване на иновативни проекти, насочени към постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.


Проекти ще се приемат от 06 февруари до 06 март 2015 г.


Подробна информация за условията на програмата може да намерите в НАСОКИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

Пилотна програма "Сподели София" 2014

/приключила сесия/


Фонд за иновации в културата отправя покана към творци, граждански организации в сферата на културата и академични институции, които са регистрирани и развиват творческа дейност на територията на София и Югозападния регион да предложат за финансиране своите артистични, иновативни и нетрадиционни творчески идеи.

 

   Първата програма на фонда ще подкрепи проекти, които представят иновативна интерпретация на творческата концепцията на София и Югозападния регион „Сподели София“ с фокус върху сезон 3 „Бъдеще предварително“: Сподели възможностите, Сподели творчеството, Сподели мечтите.  (Пълният текст на концепцията София 2019 е публикуван на  www.sofia2019.bg )
Краен срок за набиране на проектни идеи, изпратени по електронен път: 23 септември 2014г. (Краен срок за подаване на проектните идеи на хартиен носител: 24 септември 2014г.)
Проектните идеи могат да бъдат подавани на български и английски езици.

 

   Ще бъдат насърчавани проекти, които развиват партньрства и съвместни инициативи между културни оператори и творци от София и населените места в Югозападния регион.

 

 Mtel Logo 7L

 

 

 

Sopharma-horizontal-logo

 

 

Logo-KOnfederation

 

 

logo-GBSpng

 

 

      

 

 Logo-Ch-Bros studio

 

 

            

 

 

 logo-sharlopov-group

 

        

Асоциация за развитие на София

За контакти

тел.: +359 890 511 657; 
е-майл: fond@sofia-da.eu,

office@sofia-da.eu

Адрес

бул. Патриарх Евтимий 92
София 1463, България

 

www.sofia-da.eu

     

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

Нагоре