Организационна структура на Фонда:

     Фондът се създава като структура към Асоциация за развитие на София. Той няма да бъде отделно юридическо лице, а в рамките на Асоциация за развитие на София ще има своята, позволена от закона, самостоятелност и отделна банкова сметка за постигане на максимална прозрачност и проследяване на набраните и изразходените финансови средства.

   Как ще бъдат взимани решенията във Фонда:

   Фондът ще осъществява своята дейност на основата на правила, приети от СОС. В правилата се предвижда да бъде създадено Настоятелство и Консултативен съвет. В Настоятелството ще имат право да участват общински съветници, избрани от СОС и представители на бизнеса, които предоставят финансови средства и/или нефинансова подкрепа за работата на фонда на стойност над 25 000 лева (двадесет и пет хиляди лева). Настоятелството ще има правото да обсъжда и предлага основни насоки и годишни приоритети на фонда, като се съобразява с приоритетите на СО в областта на културата. Всички основни документи на Фонда като годишна програма, правила за разходване на средствата, годишни приоритети за финансиране на проекти на конкурентен принцип, правила за формиране на оценителни комисии и др. ще бъдат изработвани от Консултативния съвет, в който участват обществени организации с опит в дарителството и представители на творческите среди. Всички посочени по-горе документи за функционирането на фонда ще бъдат приемани от СОС.

   Как Фондът ще се интегрира в останалите финансиращи програми на Столична община:

   Основната цел на фонда е да привлича допълнителни средства и изпробва алтернативни модели за привличане на финансиране за културни продукти. Дейността на фонда няма да дублира области, които се покриват от Столична прогама „Култура”, Културния календар и програма „Европа”, а ще допринесе за разширяване на възможностите за подкрепа на граждански инициативи, иновации, експерименти от страна на Столична община. Фондът ще насочи вниманието си към онези области, които са малко застъпени в изброените по-горе програми, като подкрепа за индивидуални проекти, дългосрочна подкрепа (извън рамките на една бюджетна година). При възникнала необходимост фондът може да набира целево средства за конкретно събитие или дейност, която е идентифицирана като приоритетна за Столична община.

   Как Фондът ще набира финансиране:

  Основните средства във фонда ще бъдат събирани от представители на бизнеса, които след предоставяне на годишна субсидия в определен размер ще имат право да участват във вземането на решения като членове на Настоятелството. Фондът ще дава свобода на донорите да преценят дали да участват с финансови средства или да поемат изпълнението на конкретни приоритети (примери: ремонти на културни паметници/сгради, реновиране на обществени пространства – градини, промоционално арт–осветление, тематични стипендии и т.н.). Приемането на даренията ще се осъществява в духа на Наредбата за реда за получаване и управление на дарения от Столичната община. Част от средствата на фонда ще бъдат събирани по конкретни поводи чрез есемес кампании и благотворителни събития.

   Столична община участва във фонда с ангажимент да удвоява размера на средствата, събрани от бизнеса и чрез различни благотворителни събития.

 

 Софийска Община Герб

Асоциация за развитие на София

За контакти
е-майл: office@sofia-da.eu

Адрес

бул. Патриарх Евтимий 92
София 1463, България

 

SofiaLab
ул. Сердика 1, ет. 3
София 1000, България

www.sofia-da.eu

     

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

Нагоре