Финансирани проекти

Приключи процесът по оценяване на проектните предложения в програмата на Столична община „Кризата като възможност“.

Екипът на програмата и Столична община изказват благодарност на всички, които подготвиха и представиха проектни предложения.

Благодарим и на партньорските организации и финансиращи програми, които подкрепиха процеса на оценяване като предоставиха експерти – оценители с богат опит: Конкурс „Промяната“, Работилница за граждански инициативи, Америка за България, Български дарителски форум, Българска стартъп асоциация, Програма „Европа“ на СО, Представителство на ЕК в България, Информационен портал за НПО в България. 


Работата на комисията по административно съответствие и екипа от оценители бе особено сложна и отговорна поради огромния брой получени проектни документи (492) и огромния брой проекти (388) допуснати за оценяване. Обобщена информация за подадени и финансирани проекти по Направление 1 и Направление 2, както и тематични области може да бъде намерена ТУК.


Водени от основните принципи на Програма „Кризата като възможност“:
             - Устойчивост на предвидените дейности, които позволяват дългосрочен ефект върху развитието на кандидата и възможността той да оказва влияние и подпомага различни обществени групи;
             - Обмислено и ефективно разходване на обществени средства, като се взима предвид съществуващи платформи и технологични решения, които кандидатът надгражда и развива;
             - Стартирал процес на трансформация и решаване на предизвикателствата, причинени от COVID-19, които имат необходимост от подкрепа в последните стъпки, за да се постигне устойчив резултат;
            - Капацитет и готовност на кандидата да започне и изпълни в максимален вариант планираните дейности по постигане на крайните цели. 


След приключване на процеса на оценяване и онлайн дискусия с оценителите, екипът на програмата представи и получи утвърждаване от Управителния съвет на Асоциация за развитие на София следния списък с проекти, които получават финансиране и менторска подкрепа за изпълнение на проектите си през следващите 6 месеца:


СПИСЪК С ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТИ ПО НАПРАВЛЕНИЕ 1;


СПИСЪК С ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТИ ПО НАПРАВЛЕНИЕ 2
.


За съжаление финансовите рамки на програмата не позволяват да бъдат финансирани още много добри проекти. Още веднъж благодарим на всички, които участваха в програмата „Кризата като възможност“ и предложиха своите проектни идеи. В рамките на следващите 2 седмици всеки кандидат ще получи обратна връзка за предложения проект. 


- КОМУНИКАЦИЯ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
 
                   - Герба на Столична община може да изтеглите ТУК

РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВА И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ - ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

 

 Софийска Община Герб

Асоциация за развитие на София

За контакти
е-майл: office@sofia-da.eu

Адрес

бул. Патриарх Евтимий 92
София 1463, България

 

SofiaLab
ул. Сердика 1, ет. 3
София 1000, България

www.sofia-da.eu

     

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

Нагоре